Alle topsportprogramma’s SFN met onmiddellijke ingang gestopt

Maatregelen coronavirus

Update 31 maart 2020 – 21:00 uur

In Nederland zijn er aanvullende en strengere maatregelen nodig om de verspreiding van het coronavirus te beperken en zodoende de hevige impact van COVID-19 voor veel mensen in binnen en buitenland te kunnen minimaliseren. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen heeft het kabinet op 31 maart 2020 bestaande maatregelen verlengd. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering. Er zijn nu twee ‘documenten’ die voor helderheid (zouden moeten) zorgen, namelijk:

 

SFN heeft besloten:

 • Alle topsportprogramma’s met onmiddellijke ingang te stoppen voor de periode tot en met 28 april 2020.
 • Alle evenementen en bijeenkomsten te annuleren voor der periode tot en met 1 juni 2020. Dit geldt ook voor de ALV. Per bijeenkomst wordt gekeken naar alternatieve data en werkvormen.
 • Wat betreft de trainingen wordt uiterlijk 28 april besloten of en hoe die weer kunnen starten of dat de maatregelen verlengd worden.

 

Het advies naar alle skateboarders

 • Volg de richtlijnen van het kabinet en het RIVM en begeef je alleen onder de mensen met een gepaste afstand van 1,5 meter.
 • Vermijdt risico’s op blessures zodat je de gezondheidszorg niet extra belast.

 

Advies aan skateboardparken en -scholen

 • Volg de richtlijnen van het kabinet, het RIVMen veiligheidsexperts binnen jouw regio.
 • Voor vragen stuur een mail naar wouters@skateboardfederatie.nl o.v.v. corona & parken. Er is een kernteam ‘Corona & Parken’ opgestart en er wordt op dit moment geïnventariseerd welke hulp- en adviesvragen er bij de parken bestaan. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. Houdt de SFN Site in de gaten. Parken aangesloten bij SFN kunnen zich hieraanmelden voor de SFN-nieuwsbrief, waarin we periodieke updates zullen versturen.
 • Parken die nog niet aangesloten zijn bij SFN kunnen zich hier aanmeldenbij SFN. In verband met de Coronacrisis is er voor 2020 een speciale regeling waarmee parken zich bij SFN kunnen verenigen, zodat SFN hen kan vertegenwoordigen en hun belangen kan behartigen naar alle instanties. Ook krijgen alle aangesloten parken direct toegang tot de bij SFN beschikbare informatie en inzichten.
 • Vanuit de overheid en bankensector zijn er verschillende maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen:
  • Zo kunnen bijvoorbeeld ondernemers, die hun omzet zien dalen door de coronacrisis, vanaf 6 april gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).
  • Oproep skateboardparken en -scholen i.v.m Tegemoetkoming Schade COVID-19: Niet alle skateparken en -scholen zijn met dezelfde SBI-codes bij de KVK ingeschreven. Een aantal van deze codes vallen buiten de vastgestelde SBI-codes waarvoor de Tegemoetkoming Schade COVID-19 SFN wil zich sterk maken voor alle skateparken en -scholen in Nederland en er zorg voor dragen dat de SBI-codes waaronder zij ingeschreven staan ook onder deze regeling vallen. Daarom roept SFN alle skateparken en -scholen op om hun SBI-codes aan ons door te geven. Dat kan door een email te sturen naar sven.wouters@skateboardfederatie.nl en lid te worden van de SFN (€ 10,-).
  • SFN heeft deze en alle andere relevante maatregelen in één overzicht gezet en deze zijn terug te vinden op deze pagina.

 

Grote solidariteit, ook in de sport

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

 

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

 

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

 

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met SFN en andere sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

Wij wensen iedereen sterkte in de komende weken!

 

Namens het bestuur en werkorganisatie,

 

Nynke Lely
Voorzitter SFN