Dopingsreglement

Het voor de leden geldende Nationaal Dopingreglement en Doping Tuchtreglement kunt u HIER raadplegen. Bij het Nationaal Dopingreglement behoort de Dopingcontrolebijlage. Voor vragen over doping verwijzen wij u graag naar de andere rubrieken en u kunt uiteraard contact opnemen met de Doping Autoriteit of de SFN via info@skateboardfederatie.nl

 

Dispensatie Medicijnen

Het gebruik door sporters van geneesmiddelen waarin dopinggeduide stoffen voorkomen slechts is toegestaan onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Dispensatiebijlage, die onderdeel uitmaakt van het Nationaal Dopingreglement. De Dopingautoriteit heeft de bij het Nationaal Dopingreglement (NDR) behorende Dispensatiebijlage geactualiseerd. U kunt de geactualiseerd versie HIER downloaden. Conform artikel 73 lid 2 van het NDR treedt de Dispensatiebijlage in werking vanaf het moment van plaatsing (20 november 2015) op de website van de Dopingautoriteit.

 

Door sporters ingediende verzoeken om medische ontheffingen, de zogenaamde dispensaties, worden beoordeeld door een commissie van artsen: de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS) commissie. De GDS-commissie wordt, in overeenstemming met de mondiale normen, beheerd door de Dopingautoriteit. Zo nomineert de Dopingautoriteit de leden van de commissie. Meer informatie over dispensaties is hier  te vinden.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u te allen tijde contact opnemen met Steven Teitler (010-2010153) of s.teitler@dopingautoriteit.nl).

 

Dopingslijst WADA

Jaarlijks wordt de door WADA opgestelde lijst per 1 januari van kracht. De Nederlandse vertaling van de WADA-dopinglijst van 2019 kunt u HIER raadplegen.

 

Whereabouts

Om een goed anti-dopingbeleid te kunnen voeren is het van belang ook buiten wedstrijdverband, dus tijdens trainingskampen, thuis of op een trainingslocatie, dopingcontroles uit te voeren. Sporters in de Testing Pool zijn daarom verplicht om periodiek hun contact- en verblijfsgegevens aan te leveren en te updaten: de zogenaamde whereabouts.
Dit geldt niet voor leden van de SFN! Leden van de SFN vallen niet in de testing pool en hoeven derhalve geen wherebouts op te geven. Behalve als zij door een internationale federatie daarvoor worden aangewezen.

Meer informatie over de Whereabouts kunt u HIER raadplegen.