Selecteer een pagina

Reorganisatie SFN

Home » Nieuws » Reorganisatie SFN

We zijn gestart met een reorganisatie om onze missie te herbevestigen en nauwer aan te sluiten bij de skateboard community in Nederland. Dit strategische initiatief, gedreven door de overtuiging van interim voorzitter Peter Herlaar om “voor skateboarders, door skateboarders” te zijn, beoogt de skateboard cultuur te bevorderen, talent te ontwikkelen en de band met skateboarders te versterken.

 

Belangrijkste doelstellingen van de herstructurering:

 

Terug naar de kern

De SFN erkent het belang van het terugkeren naar de essentie van de skateboardcultuur. Deze herstructurering is gericht op het opnieuw richten van de organisatie op de waarden en passie die skateboarden zo bijzonder maken.

 

Versterking van de band met skateboarders:

De SFN zal actief samenwerken met skateboarders en hun belangen behartigen. Er zal een open dialoog worden gestimuleerd om ervoor te zorgen dat de SFN de wensen en behoeften van de skateboardgemeenschap begrijpt en daarop inspeelt.

 

Basisactiviteiten en financiële stabiliteit:

Om financiële verplichtingen na te komen, zal de SFN zich richten op haar basisactiviteiten en het creëren van een stabiele basisonderneming. Dit is essentieel om te blijven voldoen aan de behoeften van skateboarders en de bredere skategemeenschap in Nederland.

 

Samenwerking met NOC*NSF:

Het NOC*NSF zal de uitvoering van het topsportprogramma tot aan de Olympische Spelen van 2024 op zich nemen. Hierdoor krijgt de SFN de gelegenheid om zich te concentreren op de (her)ontwikkeling van haar organisatie, met als doel een sterkere en meer gefocuste skateboardfederatie te worden.

 

Vacature:

 

Transparantie en Open Communicatie:

We begrijpen dat de verplichtingen rondom de Olympische Spelen en het bijbehorende topsportprogramma onze beschikbare tijd voor het dagelijkse beheer en onze directe betrokkenheid bij onze skateboard community hebben verminderd.

 

Met inachtneming van het verleden richten we nu vol enthousiasme onze blik op de toekomst. We hopen op een vruchtbare samenwerking om er samen een succes van te maken en een positieve toekomst te creëren voor het Nederlandse skateboarden. 

 

Erkenning van inzet van vrijwillige bestuurders:

Het is belangrijk om te benadrukken dat de SFN gedurende lange tijd werd gedragen door een toegewijd groepje vrijwillige bestuurders, die naast hun vaste banen enorme inspanningen leverden om de organisatie draaiende te houden. Hun toewijding en inzet hebben de SFN door uitdagende periodes geloodst en ervoor gezorgd dat de skateboard community in Nederland kon blijven floreren.

 

Met de verplichtingen rondom de Olympische Spelen en het bijbehorende topsportprogramma was er echter steeds minder tijd beschikbaar voor het dagelijkse beheer en de betrokkenheid van de SFN bij haar achterban. Hoewel dit een uitdaging was, is het belangrijk om te onderstrepen dat dit geen belemmering was voor de toewijding van de bestuurders aan de skateboardgemeenschap. Ze deden wat nodig was om Nederlandse skateboarders te ondersteunen op het internationale podium.

 

De huidige herstructurering biedt niet alleen de kans om de organisatie te vernieuwen, maar erkent ook de toewijding en offers die door deze vrijwilligers zijn gebracht. Het is een nieuw begin waarbij de SFN de kans grijpt om de band met de skateboardgemeenschap te versterken en samen te werken aan een positieve toekomst voor het Nederlandse skateboarden.