Selecteer een pagina

Gedragscode & Afspraken

Home » Over Skateboard Federatie Nederland » Gedragscode & Afspraken

Missie

De SFN wil iedere skateboarder plezier laten beleven aan het skateboarden. Daarom richten we ons op de belangen van alle skateboarders in Nederland, met als uitgangspunt dat er respect is voor de beleving van de individuele skateboarder. De bond ontwikkelt samen met haar leden en stakeholders een gedragen beleid en is een prettig huis voor sporters, vertegenwoordigers van parken en andere partners van SFN. De organisatie is transparant en sterk en kenmerkt zich door een geest van samenwerking.

Afspraken

  1. Samenwerking: Samen zijn wij SFN, dus wij werken samen en steunen elkaar, ook over de grenzen van de disciplines heen.
  2. Omgang met elkaar: Wij benaderen elkaar collegiaal en met respect en wij zijn open over onze bedoelingen. Ook ons publiek verdient volop aandacht en respect.
  3. Sportiviteit: Fair Play en respect voor de jurering zijn bij ons vanzelfsprekend.
  4. Openheid: Wij zijn een bond zonder geheimen, onze leden hebben het recht te weten wat er gebeurt.
  5. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn ons kapitaal; vrijwilligheid is trouwens geen vrijblijvendheid.
  6. Loyaliteit: Wij zijn loyaal aan het beleid en de besluiten van de bond in al zijn geledingen.
  7. Afspraken: Wij houden ons aan de regel ‘Afspraak is afspraak’.
  8. Commerciële belangen: Wij zijn open over onze commerciële belangen in de skateboardomgeving en werken mee aan voorkoming van belangenverstrengeling.
  9. Kritiek: Opbouwende kritiek nemen wij altijd ter harte.

Gedragscodes

De Missie, de afspraken en Gedragscodes horen bij elkaar. De missie omschrijft kort wat ons met onze bond voor ogen staat. Het waarmaken van deze doelstellingen eist dat we afspraken met elkaar maken en onszelf een aantal gedragsregels opleggen. De gedragscodes komen erop neer dat we in niets de belangen en het aanzien van SFN en van skateboarden schaden.

Een gedragscode is geen wet of reglement: er zijn geen rechtstreekse sancties aan verbonden. Wel kunnen de gedragsregels een rol spelen bij beoordelingen, bijvoorbeeld in profielschetsen voor bestuurders, officials of selectiecriteria voor sporters.

De afspraken en gedragscodes geldt voor allen die namens SFN optreden: sporters in -competities, bestuurders, commissieleden, juryleden, trainers en andere vrijwilligers, alsook voor de medewerkers van de werkorganisatie. Hoe groter de verantwoordelijkheid, hoe meer ons gedrag een voorbeeldfunctie heeft!