Selecteer een pagina

Matchfixing

Maatregelen tegen matchfixing

Matchfixing, ofwel wedstrijdvervalsing, is een thema dat de afgelopen jaren ook in ons land nadrukkelijk op de agenda is gekomen. SFN vindt de integriteit van sport en een eerlijk competitieverloop van groot belang. Ook zien we het als onze taak (top)sporters en hun begeleiders te beschermen tegen fixers en tegen de criminele organisaties waar ze voor werken. Het is daarbij van belang te weten dat gokken op wedstrijden uit de eigen competitie niet is toegestaan. SFN vindt dat – als zich situaties ten aanzien van matchfixing voordoen, hierover open en transparant gecommuniceerd moet worden.

Het voorkomen en bestrijden van matchfixing kan de sport niet alleen. Er moet nauw samengewerkt worden met onder andere de overheid, opsporingsdiensten, kansspelautoriteit en kansspelorganisaties. In Nederland is hiervoor een Nationaal Platform ingericht waar NOC*NSF aan deelneemt. Matchfixing is een internationaal fenomeen dat niet ophoudt bij de landsgrenzen. NOC*NSF steunt de ontwikkeling om internationaal tot samenwerking en regelgeving te komen.

De sport heeft zelf ook de nodige maatregelen genomen. NOC*NSF heeft in samenspraak met sportbonden verschillende hulpmiddelen ter bestrijding van matchfixing ontwikkeld. Deze hulpmiddelen zijn gebaseerd op adviezen van IOC en Sportaccord en de ervaring en kennis die de KNVB al heeft opgebouwd. Het gaat om onderstaande elementen.

Help het is mis! Incident!

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving, op een gezonde manier en in competitie op een eerlijke wijze. Wanneer je te maken krijgt met matchfixing, is dat een teken dat die competitie niet eerlijk meer is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet direct mee te maken hebt, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en bespreekbaar maken kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Er over praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om vertrouwelijk met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Ook daarom heeft NOC*NSF het Vertrouwenspunt Sport ingesteld.

Preventie en voorlichting

NOC*NSF heeft samen met sportbonden, Atletencommissie en NL Sporter voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor het geven van presentaties aan topsporters en talenten over matchfixing. Vier (oud) topsporters zijn gestart met het geven van deze voorlichting op CTO’s en NTC’s. Thijs van Valkengoed (oud-zwemmer), Indra Angad-Gaur (oud-schermster), Sander van der Holst (oud-basketballer) en Niels Kerstholt (shorttracker) leggen de risico’s van gokken en matchfixing uit aan talenten en topsporters en geven tips hoe zij zich kunnen wapenen tegen fixers. Als aanvulling op de voorlichtingsbijeenkomsten biedt NOC*NSF ook een e-learning aan die topsporters, talenten, scheidsrechters, coaches en clubeigenaren kunnen volgen. SFN raadt het aan deze e-learning te volgen als je tot de bovenstaande doelgroepen behoort.

Regelgeving en code of conduct

NOC*NSF heeft een blauwdruk ‘Tuchtregels ter bestrijding van matchfixing en betting’ ontwikkeld die is vastgesteld in de Algemene Vergadering van 20 mei 2014. De kern van de regels komt terug in de gedragscode –  een code of conduct – die hieronder wordt uitgesproken door de vier ambassadeurs in de strijd tegen matchfixing.

Code of conduct Matchfixing

Indra Angad-Gaur:

“BE SMART en ken de regels! Het is van groot belang dat sporters en talenten op de hoogte zijn van de regels die er zijn over bijvoorbeeld gokken en verspreiden van vertrouwelijke informatie. Die willen internationaal en per sport nog weleens verschillen. Voorkom dat je in de problemen komt;  ga naar een voorlichtingsbijeenkomst en volg de e-learning op www.nocnsf.nl/matchfixing.”

Thijs van Valkengoed:

“BE SAFE en gok nooit op je eigen sport! Gokken op je eigen sport is niet toegestaan. Sporters zijn hiervan nog niet allemaal op de hoogte terwijl dit bijna nergens meer is toegestaan en je in de problemen kan komen wanneer je dit doet. Voorbeelden uit het tennis laten zien dat je dan als sporter behoorlijk in de problemen kan komen, met hoge boetes en schorsingen tot gevolg. Bovendien ligt gokverslaving op de loer, wat je kwetsbaar maakt voor fixers.”

Sander van der Holst:

“BE CAREFUL and BE CLEAN, deel geen gevoelige informatie en fix nooit een wedstrijd! Het is van belang dat topsporters weten dat het onverstandig is gevoelige informatie over bijvoorbeeld blessures van spelers te delen, ook niet met vrienden. Deze informatie kan worden gebruikt voor gokdoeleinden en dat is niet toegestaan.”

Niels Kerstholt:

“BE OPEN en meld het wanneer je bent benaderd! Om matchfixing tegen te gaan is het cruciaal dat topsporters en talenten melden dat ze benaderd zijn, zodat fixers kunnen worden gestopt. Er is een Vertrouwenspunt Sport waar je dit soort zaken kan melden www.vertrouwenspuntsport.nl, maar je kunt er natuurlijk ook eerst met je coach of trainer over in gesprek”

Handhaving/sanctionering

In de gevallen van een strafbaar feit volgens de tuchtregels van de sportbond, is het aan de tuchtcommissies van de sportbonden of aan het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) om een sanctie op te leggen in de vorm van een berisping en/of boete en/of schorsing en/of royement. Welk type straf en de hoogte ervan, is aan de tuchtcommissie om te bepalen. In de gevallen dat matchfixing gepaard gaat met het plegen van een misdrijf (fraude, bedreiging etc.) kunnen daders ook strafrechtelijk worden vervolgd.

Wil je meer weten? Check dan of www.nocnsf.nl/matchfixing.