Selecteer een pagina

Kids On The Street programma 

Home » Kids On The Street programma 

Naast het indoor sportaanbod van de SFN, gaan we nu ook outdoor activiteiten aanbieden in de vorm van Kids On The Street programma. Dit programma biedt een attractief sportaanbod voor kinderen en jongeren in de buitenlucht. De doelgroep zijn kinderen en jongeren die nog geen kennis hebben gemaakt met skateboarden of, alleen een beetje aan het skateboarden hebben geroken.

Vanaf het moment dat er buiten gesport kan worden, en zeker met de zomervakantie in het vizier, breekt bij de skateboardparken een mindere drukke periode aan. Dit creëert de mooie kans om de kennis van de skateparken, hun trainers en materiaal in te zetten om de skaters op straat te stimuleren. De opgedane ervaringen van de skateparken met de jeugd kunnen nu ingezet worden om kinderen en jongeren op een verantwoorde en veilige manier hun skills te laten verbeteren.

De coronatijd heeft laten zien dat er veel behoefte is aan ongebonden sporten, maar wel met elkaar. Het Kids On The Street-programma van de SFN speelt hier perfect op in door kinderen en jongeren de gelegenheid te bieden om ongebonden te sporten met elkaar.

Het SFN aanbod voor de gemeenten:

Deel 1: de opstart

  • Online opleiding voor max. 4 buurtsportcoaches
  • Training van een SFN trainer voorafgaand aan het traject, waarbij de buurtsportcoaches stap 1 t/m 3 van de leerlijn aangeboden krijgen.
  • Communicatiemateriaal vanuit de SFN dat inzetbaar is in de eigen gemeente.
  • Een contactpersoon bij de SFN voor vragen
  • * Bij wens om meer buurtsportcoaches op te leiden, is er een reduceert tarief mogelijk.

Deel 2: de uitvoering 

  • Max 12 skateboardpaspoorten
  • 6 methodisch opgebouwde trainingen aan de hand van het skateboardpaspoort
  • Een SFN trainer voor het geven van 6 trainingen
  • 1 jaar lidmaatschap van de SFN

De trajecten worden altijd verzorgd door een SFN opgeleide buurtsportcoach samen met een SFN trainer.

Het gebruik/ huur van de materialen kan in overleg met de lokale skateboardparken en/of SFN trainers geregeld worden.