Selecteer een pagina

Code Goed Sportbestuur

Home » Over Skateboard Federatie Nederland » Code Goed Sportbestuur

Sinds 2021 is er een hernieuwde versie van de code Goed Sportbestuur

De code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur. Het gedeelde fundament op basis waarvan de sportsector wil functioneren. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

De Code Goed Sportbestuur is in 2021 geactualiseerd. De samenleving verander continu en de sportsector professionaliseert. In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. Gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, democreatie, maatschappelijk en transparantie. De Code heeft het karakter ‘pas toe en leg uit’ en nodigt bestuurders en toezichthouders in sportorganisaties uit om de principes te vertalen naar hun eigen situatie

COVER – CODE GOED SPORTBESTUUR (digitaal-magazine.nl)