Selecteer een pagina

Dopingreglement

Bij het Nationaal Dopingreglement behoort de Dopingcontrolebijlage (pdf). Voor vragen over doping verwijzen wij je graag naar de andere rubrieken en kun je uiteraard contact opnemen met de Doping Autoriteit of SFN via info@skateboardfederatie.nl.

Dispensatie Medicijnen

Het gebruik door sporters van geneesmiddelen waarin dopinggeduide stoffen voorkomen is slechts toegestaan onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Dispensatiebijlage, die onderdeel uitmaakt van het Nationaal Dopingreglement. De Dopingautoriteit heeft de bij het Nationaal Dopingreglement (NDR) behorende Dispensatiebijlage geactualiseerd.

Conform artikel 73 lid 2 van het NDR treedt de Dispensatiebijlage in werking vanaf het moment van plaatsing (20 november 2015) op de website van de Dopingautoriteit.

Door sporters ingediende verzoeken om medische ontheffingen, de zogenaamde dispensaties, worden beoordeeld door een commissie van artsen: de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS) commissie. De GDS-commissie wordt, in overeenstemming met de mondiale normen, beheerd door de Dopingautoriteit. Zo nomineert de Dopingautoriteit de leden van de commissie. Lees meer over dispensaties op de website van de Dopingautoriteit

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Steven Teitler: s.teitler@dopingautoriteit.nl 

Dopingslijst WADA

Jaarlijks gaat de door WADA opgestelde lijst per 1 januari van kracht.

Whereabouts

Om een goed anti-dopingbeleid te kunnen voeren, is het van belang ook buiten wedstrijdverband, dus tijdens trainingskampen, thuis of op een trainingslocatie, dopingcontroles uit te voeren. Sporters in de Testing Pool zijn daarom verplicht om periodiek hun contact- en verblijfsgegevens aan te leveren en te actualiren: de zogenoemde whereabouts. Dit geldt overigens niet voor leden van SFN. Leden van SFN vallen niet in de testing pool en hoeven derhalve geen wherebouts op te geven. Behalve als zij door een internationale federatie daarvoor worden aangewezen.