Selecteer een pagina

Vacatures

Skateboard Federatie Nederland (SFN) is op zoek naar twee bestuursleden met kennis en ervaring t.a.v. breedtesport en communicatie.

SFN is een start-up sportbond (vereniging). Dit betekent dat er op alle terreinen hard wordt gewerkt door vrijwilligers en professionals om de ambities van SFN mogelijk te maken en een waardevolle bijdrage te leveren aan skateboarden in Nederland. Waar SFN eind 2017 transformeerde van stichting naar sportbond, wordt in 2019 het fundament gelegd voor een gezonde organisatie met een Olympische ambitie. SFN wil de maatschappelijke verankering van skateboarden in Nederland versterken op een eigentijdse manier.

Werkveld bestuur

Het bestuur van SFN is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van SFN. In dit kader stelt zij het jaarbeleid voor verschillende aandachtsgebieden vast. Het bestuur is verantwoordelijk voor (het beheer en functioneren van) financiën, personeel en (bonds)organisatie. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Voorzitter, Penningmeester, Topsport, communicatie, Events

Functioneren

 • Het bestuur functioneert in al haar facetten als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid voor SFN, zowel intern als extern.
 • De bestuursleden krijgen aandachtsgebieden toebedeeld welke aansluiten bij de individuele competenties en ambities, waarvoor ze als eerste aanspreekbaar zijn, maar waarvoor men gezamenlijk verantwoordelijk is.
 • De bestuurlijke aandacht gaat uit naar het ontwikkelen en toetsen van beleid en het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten.
 • Bestuursleden houden te allen tijde rekening met het gestelde in de code “Goed Sportbestuur” die zij qua inhoud en visie onderschrijven.

De functies binnen het bestuur zijn onbezoldigd. Alleen reis- en overige onkosten worden vergoed. De tijdsinvestering voor deze functie is gemiddeld 4 uur per week exclusief de bestuursvergaderingen. Er zijn 8 bestuursvergaderingen per jaar en per bestuurslid de aanwezigheid bij 3 teamvergaderingen per jaar.

Profiel en competenties

 • Is een skateboarder of heeft affiniteit met (skateboard)sport
 • Onderschrijft de visie van SFN;
 • Heeft een relevant netwerk en heeft aantoonbare bestuurservaring;
 • Is een strateeg met visie voor de lange termijn;
 • Is een team player: communicatief sterk; open en professioneel; 
 • Heeft geen (financiële) belangen t.a.v. het beleid van SFN
 • Heeft een hands on mentaliteit

Verantwoordelijkheden

Communicatie Breedtesport 
Bestuurlijk contactpersoon en sparringpartner voor bestuur en werkorganisatie t.a.v. communicatiebeleid en uitvoering. Geeft advies en zorgt voor intern en extern draagvlak. Bestuurlijk contactpersoon en sparringpartner voor bestuur en werkorganisatie t.a.v. breedtesportbeleid en uitvoering. Geeft advies en zorgt voor intern en extern draagvlak.
Levert een actieve bijdrage in implementatie van beleid t.a.v. communicatie. Onderzoekt en ondersteund de ontwikkeling van breedtesport SFN bij collega bonden en andere stakeholders
Is verantwoordelijk voor het aansturen en formuleren van opdrachten binnen zijn/haar beleidspijlers. Is verantwoordelijk voor het aansturen, formuleren van opdrachten binnen zijn/haar beleidspijlers. 
Beheert de agenda voor bestuursvergadering en informeert de werkorganisatie over besluitvorming Levert een actieve bijdrage in implementatie van beleid t.a.v. communicatie.

 

Interesse?

Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie? Stuur dan je CV en motivatiebrief voor 1 mei 2019 naar info@skateboardfederatie.nl o.v.v. vacature bestuursleden.