Selecteer een pagina

Vertrouwenscontactpersoon

Home » Over Skateboard Federatie Nederland » Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Elke sportbond dient onder meer te zorgen voor een sociaal veilige sportomgeving. Alle SFN-leden en -medewerkers worden geacht de gedragsregels van de bond na te leven en zich respectvol te gedragen tegenover elkaar. Soms gaat het mis. De functie van vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om in dat geval een eerste aanspreekpunt te hebben voor betrokkenen die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag en dat willen melden.

Er kan sprake zijn van eenmalige of vaker voorkomende onaangename persoonlijke ervaringen op andere terreinen. Denk daarbij aan: seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging, conflicten. De VCP is de eerste schakel in deze procedure en kan advies geven over eventuele vervolgstappen. Hij of zij kan het bestuur ook adviseren, bijvoorbeeld over het nemen van preventieve maatregelen.

De VCP is gemakkelijk te benaderen, biedt een luisterend oor, is onafhankelijk en neutraal. De VCP zit dus ook niet in het bestuur of in commissies. Alles blijft in principe vertrouwelijk. De VCP rapporteert wel aan het bondsbestuur, maar de namen en woonplaatsen van de betrokkenen worden daarbij niet genoemd. Als echter sprake is van een ernstig misdrijf, moet aangifte worden gedaan. Als in overleg met de melder wordt gekozen voor een vervolgprocedure, is het bestuur verantwoordelijk voor de afhandeling. Daarbij kan ook een beroep worden gedaan op de expertise van (vertrouwenspersonen van) NOC*NSF.

VCP bij SFN

Amy Kolmus
E-mail: amy.kolmus@skateboardfederatie.nl