Selecteer een pagina

Gebruiksvoorwaarden & Copyright

Home » Over Skateboard Federatie Nederland » Gebruiksvoorwaarden & Copyright

Gebruiksvoorwaarden

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat je als gebruiker de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaard.

Auteursrecht

Deze website is de officiële website van de SFN. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van de SFN, waarbij het mogelijk is dat in deze website soms eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

Beperking van licentie

Aan jou wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele computer wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven.

Het is ten strengste verboden zonder toestemming van de SFN materiaal van deze website voor enige andere internetsite te gebruiken.

Aansprakelijkheid

Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie voor de correctheid ervan aangeboden. De SFN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de geschiktheid van de inhoud voor een bepaald doel.

Op deze website bevinden zich links naar andere sites op het internet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze website hebben.

Wijzigen van gebruiksvoorwaarden

De SFN behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig.

Degenen die deze website raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de locale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht.

Overige bepalingen

Mocht een rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen.