Selecteer een pagina

Privacy

Deze website wordt beheerd door de Skateboard Federatie Nederland (hierna: SFN) gevestigd te Den Haag.

Bij bezoek aan deze website kan de SFN gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de SFN uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes.

Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

De SFN verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot gebruikers van deze website in de eerste plaats in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties.

De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.

Tenslotte kan de SFN, als je hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd (opt-in), gegevens aan derden (waaronder uw e-mailadres) ter beschikking stellen die deze kunnen gebruiken om u informatie aan te bieden, onder andere via e-mail. Op alle communicatie tussen u en (een van) deze derden zijn de privacyregels van de betreffende derde van toepassing.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. De SFN aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Vragen / opt-out

Indien je geen prijs stelt op informatie over onze diensten of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun je dit per brief aan ons doorgeven. Ook voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop de SFN uw persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met de SFN, een brief of e-mail sturen naar de SFN, of via het contactformulier.

Wijzigingen privacy statement

De SFN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.