COVID-19 EN SKATEBOARDEN

Update 25 februari 2021

Op 15 December 2020 heeft het kabinet ter bestrijding van het coronavirus de ‘harde lockdown’ aangekondigd. Op dit moment geldt er een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten. Het kabinet is voornemens om vanaf 3 maart deze uitzondering te verruimen. Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen dan onder dezelfde voorwaarden ook sporten, echter alleen bij sportaccommodaties (waar outdoor skateparken ook onder vallen). Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf 28 jaar alleen nog met maximaal twee personen buiten mag sporten en op anderhalve meter afstand. Binnensporten is voor iedereen verboden.

De  ‘harde lockdown’ maatregelen gelden vanaf dinsdag 15 december 2021 en ieder geval tot 08 maart 2021.  De ingestelde nieuwe maatregelen zijn hier te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Het blijft bij de sportbeoefening buiten belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest. Hieronder volgen de richtlijnen die vanaf 15 December 2020 gelden.

 

Voor skateboarders

Het naleven van de maatregelen – die dus in ieder geval tot 02 maart 2021 van kracht zijn – is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven skateboarden. Neem ze daarom serieus en handel hiernaar. Voor iedereen die buiten gaat skateboarden gelden de hygiënemaatregelen van het RIVM:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • Voor en na het skateboarden handen wassen;
 • In de binnenkant van de elleboog niezen en hoesten;
 • Geen handen schudden, high fives of boks;
 • Vermijd drukte;
 • Ben je ouder dan 27, houd dan houd 1,5 meter afstand tot iedereen die 13 jaar en ouder is, ook tijdens het skateboarden. Dit geldt niet voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het skaten klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat je buiten in groepjes van maximaal 2 personen mag skaten. Dat geldt zowel in outdoor skateparken als ook buiten in de openbare ruimte.
 • Jongeren en kinderen onder de 18 jaar zijn uitgezonderd van groepjes van 2.

 

Topsport

Onder strikte voorwaarden mogen de topsporters uit de Olympische focusgroep binnen hun topsportprogramma blijven sporten, maar alleen onder het met de CTO’s afgestemde protocol.

 

Skateparken & Skatescholen

Alle indoor skateparken zijn vanaf 15 december 2020 t/m  02 maart 2021 gesloten. Het actuele advies aan skateparken en -scholen in deze veiligheidsregio’s is op dit moment:

 • Stel voor het skatepark een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente.
 • Stel tevens een corona coördinator (herkenbaar) aan en zorg ervoor dat hij/zijn  aanwezig is in het skatepark. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden.)

 

SFN Skateparken Crisisteam

Het SFN crisisteam bestaat uit: Rinse Staal (Pier 15), Thomas van Bemmel (Skateland), Igor Sjerps (Skatepark Noord), John Kleverlaan (Sam City), Amy Kolmus (Ladybird Skatepark) en Sven Wouters (SFN). Belangrijke speerpunten hier zijn:

 • Sluit aan want samen bereiken we meer. SFN Lidmaatschap skateparken en scholen voor Coronatarief €10,-. We willen je graag helpen.
 • Er kan les worden gegeven aan groepen. Wat kan en hoe werkt het?

Voor meer informatie: wouters@skateboardfederatie.nl. Skateparken  kunnen zich hieraanmelden voor de SFN-nieuwsbrief, waarin we periodieke updates zullen versturen.

 

Financiële maatregelen

Vanuit de overheid en bankensector zijn er verschillende maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen:

 

Grote solidariteit, ook in de sport

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

 

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

 

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

 

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met SFN en andere sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

Wij wensen iedereen sterkte in deze periode!

 

Namens het bestuur en werkorganisatie,

 

Nynke Lely
Voorzitter SFN