COVID-19 EN SKATEBOARDEN

Update 30 juni 2020 

Goed nieuws! Per 1 juli mogen de indoor skateparken in Nederland weer open. Uiteraard alleen onder de strikte voorwaarden die door het RIVM zijn opgesteld. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd in iedergeval tot 1 september. Wel komt er steeds meer ruimte voor kinderen, jongeren en volwassenen om buiten te sporten. Kijk op www.nocnsf.nl/corona voor alle richtlijnen en FAQ voor sport. Hieronder volgen de richtlijnen die vanaf 1 juli voor skateboarden van kracht zijn.

 

Voor skateboarders

Mooi dat jullie weer overal kunnen skaten, maar hou je aan de regels. Het naleven van de maatregelen – die dus in ieder geval tot 1 september van kracht zijn – is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven skateboarden. Neem ze daarom serieus en handel hiernaar. Voor iedereen die gaat skateboarden gelden de hygiënemaatregelen van het RIVM:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • Voor en na het skateboarden handen wassen;
 • In de binnenkant van de elleboog niezen en hoesten;
 • Geen handen schudden;
 • Ben je ouder dan 18, houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar, ook tijdens het skateboarden. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 18 jaar.

 

Topsport

Onder strikte voorwaarden hebben de topsporters uit de Olympische focusgroep hun topsportprogramma hervatten, maar alleen onder het met de CTO’s afgestemde protocol. De overige topsporttrainingen voor de heren en de talenten zijn gestaakt tot dat de overheid hier toestemming voor geeft. Zodra de talenten weer mogen trainen worden zij hierover bericht door de afdeling topsport.

 

Skateparken en skateboardscholen
Per 1 juli mogen de indoor skateparken weer open en kunnen skateboardscholen hun lessen binnen hervatten. Hierbij dienen de richtlijnen die zijn opgesteld in het Protocool Indoor Activiteiten Skateparken nageleefd te worden. Voor alle activiteiten door de georganiseerd skateboardsportaanbod geldt:

 • Volg het meest recente portprotocol verantwoord sporten nocnsf.nl/corona.
 • Volg specifiek skateboardprotocol voor:
  • Protocol skateboardles
  • Protocol indoor activiteiten skateparken
  • Protocol topsport skateboarden
 • Neem contact op met uw gemeente en meld uw activiteit aan.
 • Stel een Corona verantwoordelijke aan.
 • Heeft u vragen, neem contact op met info@skateboardfederatie.nl ovv Corona.

 

SFN Skateparken Crisisteam

Het SFN crisisteam bestaat uit: Rinse Staal (Pier 15), Thomas van Bemmel (Skateland), Igor Sjerps (Skatepark Noord), John Kleverlaan (Sam City), Amy Kolmus (Ladybird Skatepark) en Sven Wouters (SFN). Belangrijke speerpunten hier zijn:

 • Sluit aan want samen bereiken we meer. SFN Lidmaatschap skateparken en scholen voor Coronatarief €10,-. We willen je graag helpen.
 • Er kunnen weer wedstrijden worden gehouden en er kan weer les worden gegeven aan groepen. Wat kan en hoe werkt het?

Voor meer informatie: wouters@skateboardfederatie.nl. Skateparken  kunnen zich hieraanmelden voor de SFN-nieuwsbrief, waarin we periodieke updates zullen versturen.

 

Financiële maatregelen

Vanuit de overheid en bankensector zijn er verschillende maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen:

 

Grote solidariteit, ook in de sport

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

 

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

 

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

 

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met SFN en andere sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

Wij wensen iedereen sterkte in de komende weken!

 

Namens het bestuur en werkorganisatie,

 

Nynke Lely
Voorzitter SFN