Selecteer een pagina

COVID-19 EN SKATEBOARDEN

Home » Nieuws » COVID-19 EN SKATEBOARDEN

Update 26 juni 2021

Op 26 juni gaat stap 4 van het openingsplan in. Bijna alles is weer mogelijk. Iedereen kan weer wedstrijden spelen, onder voorwaarden met publiek. Hieronder volgen de richtlijnen die vanaf 26 juni 2021 voor skateboarden van kracht zijn.

 

Voor skateboarders

Iedereen kan weer overal zowel binnen als buiten skaten! Ook zijn er geen restricties aan de hoeveelheid personen.  

 

Topsport

  • Bij professionele wedstrijden is publiek toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen voor evenementen is een hoger aantal bezoekers mogelijk.
  • Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.

 

Skateparken en skateboardscholen
Indoor skateparken mogen open en skateboardscholen kunnen hun lessen blijven geven. Alle horeca, kleedkamers en douches binnen in skateparken mogen open. Buitenterrassen mogen open. Publiek is bij skatelassen en reguliere openingsuren van skateparken toegestaan. Wel dient daarbij 1,5 meter afstand te worden  gehouden. Heeft u vragen, neem contact op met info@skateboardfederatie.nl ovv Corona.

 

Het actuele advies aan skateparken en -scholen in deze veiligheidsregio’s is op dit moment:

  • Stel voor het skatepark een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente.
  • Stel tevens een corona coördinator (herkenbaar) aan en zorg ervoor dat hij/zijn  aanwezig is in het skatepark. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden.)
  • ‘Better safe than sorry’: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 30 personen aanwezig zijn in je skatepark of op je terrein, om dat bij hen aan te melden of aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden. Onze verwachting is dat je dat op dit moment voor meerdere dagen tegelijk kunt melden.

 

 

SFN Skateparken Crisisteam

Het SFN crisisteam bestaat uit: Rinse Staal (Pier 15), Thomas van Bemmel (Skateland), Igor Sjerps (Skatepark Noord), John Kleverlaan (Sam City), Amy Kolmus (Ladybird Skatepark) en Sven Wouters (SFN). Belangrijke speerpunten hier zijn:

  • Sluit aan want samen bereiken we meer. SFN Lidmaatschap skateparken en scholen voor Coronatarief €10,-. We willen je graag helpen.
  • Er kan les worden gegeven aan groepen. Wat kan en hoe werkt het?

Voor meer informatie: wouters@skateboardfederatie.nl. Skateparken  kunnen zich hieraanmelden voor de SFN-nieuwsbrief, waarin we periodieke updates zullen versturen.

 

Financiële maatregelen

Vanuit de overheid en bankensector zijn er verschillende maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen:

 

Grote solidariteit, ook in de sport

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

 

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

 

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

 

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met SFN en andere sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

Wij wensen iedereen sterkte in deze periode!

 

Namens het bestuur en werkorganisatie,

 

Nynke Lely
Voorzitter SFN