COVID-19 EN SKATEBOARDEN

Update 15 mei 2020 

Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd van 1 juni tot 1 september. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen, jongeren en volwassenen om buiten te sporten. Kijk op www.nocnsf.nl/corona voor alle richtlijnen en FAQ voor sport.

 

Voor skateboarders

Mooi dat jullie weer naar buiten kunnen, maar hou je aan de regels. Het naleven van de maatregelen – die dus in ieder geval tot 20 mei van kracht zijn – is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven skateboarden. Neem ze daarom serieus en handel hiernaar. Voor iedereen die gaat skateboarden geldende hygiënemaatregelen van het RIVM:

 • Voor en na het skateboarden handen wassen;
 • In de binnenkant van de elleboog niezen en hoesten;
 • Geen handen schudden;
 • 1,5 meter afstand tot elkaar houden, ook tijdens het skateboarden. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Hieronder volgen de leeftijdsspecifieke maatregelen per leeftijdscategorie die per 11 mei gelden.

 

Skaterboarders t/m 12 jaar (kinderen)

 • Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij geen 1,5 meter afstand dienen te houden tijdens het skateboarden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten skateboarden.

 

Skateboarders vanaf 13 jaar

 • Jongeren tot en met 18 jaar moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
 • Ook mogen zij georganiseerd met begeleiding in de buitenlucht skateboarden.
 • De gemeente bepaalt waar je mag skateboarden.
 • Vermijd drukke plaatsen.

 

Topsport

Onder strikte voorwaarden hebben de topsporters uit de Olympische focusgroep hun topsportprogramma hervatten, maar alleen onder het met de CTO’s afgestemde protocol. De overige topsporttrainingen voor de heren en de talenten zijn gestaakt tot dat de overheid hier toestemming voor geeft. Zodra de talenten weer mogen trainen worden zij hierover bericht door de afdeling topsport.

 

Skateparken en skateboardscholen: SFN crisisteam opgericht
Helaas blijven de indoor skateparken voorlopig dicht, een regelrechte ramp voor de parken. SFN crisisteam bestaat uit: Rinse Staal (Pier 15), Thomas van Bemmel (Skateland), Igor Sjerps (Skatepark Noord), John Kleverlaan (Sam City), Amy Kolmus (voorzitter Parkcommissie) en Sven Wouters (SFN). Algemene informatie en veelgestelde vragen staan op www.nocnsf.nl/corona

 • Data nodig. Er is deze week contact geweest met minister van Rijn over de situatie bij Skateparken. We hebben data nodig! Vul in:  corona impact vragenlijst
 • SFN Lidmaatschap skateparken en scholen voor Coronatarief €10,-. We willen je graag helpen.
 • Voor meer informatie: wouters@skateboardfederatie.nl. Skateparken  kunnen zich hieraanmelden voor de SFN-nieuwsbrief, waarin we periodieke updates zullen versturen.
 • Laatste oproep SBI codes i.v.m Tegemoetkoming Schade COVID-19 (TOGS):

Niet alle skateparken en -scholen zijn met dezelfde SBI-codes bij de KVK ingeschreven. Een aantal van deze codes vallen buiten de vastgestelde SBI-codes waarvoor de Tegemoetkoming Schade COVID-19.  Via SFN kunnen SBI codes toegevoegd worden, binnen de gestelde kaders.. Staat jouw SBI code er niet bij.. laat het ons weten!

Alle input en vragen hierover graag mail sturen aan sven.wouters@skateboardfederatie.nl

 

Oproep voor georganiseerd aanbod OUTDOOR

 • Oproep aan skateparken om sportaanbod buiten te organiseren voor kinderen.
 • Het protocol verantwoord georganiseerd skateboardsportaanbod is bijna klaar.

 

Financiële maatregelen

Vanuit de overheid en bankensector zijn er verschillende maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen:

 

Grote solidariteit, ook in de sport

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

 

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

 

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

 

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met SFN en andere sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

Wij wensen iedereen sterkte in de komende weken!

 

Namens het bestuur en werkorganisatie,

 

Nynke Lely
Voorzitter SFN