COVID-19 EN SKATEBOARDEN

Update 14 oktober 2020 

Op 13 oktober heeft het kabinet heeft ter bestrijding van het coronavirus een ‘gedeeltelijke lockdown’ aangekondigd om de sociale contacten en de reisbeperkingen te beperken. Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Voor de topsport en de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen.

De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en in de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is. De per 14 oktober ingestelde nieuwe maatregelen zijn hier te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Per 29 september had het kabinet al besloten dat er geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden en evenementen. Tevens werden de sportkantines gesloten.

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest. Hieronder volgen de richtlijnen die vanaf 14 oktober voor skateboarden van kracht zijn.

 

Voor skateboarders

Mooi dat jullie nog steeds overal kunnen skaten, maar hou je aan de regels. Het naleven van de maatregelen – die dus in ieder geval tot 27 oktober van kracht zijn – is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven skateboarden. Neem ze daarom serieus en handel hiernaar. Voor iedereen die gaat skateboarden gelden de hygiënemaatregelen van het RIVM:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • Voor en na het skateboarden handen wassen;
 • In de binnenkant van de elleboog niezen en hoesten;
 • Geen handen schudden;
 • Ben je ouder dan 18, houd dan houd 1,5 meter afstand tot iedereen die 13 jaar en ouder is, ook tijdens het skateboarden. Dit geldt niet voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het skaten klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat je in groepjes van maximaal 4 personen mag skaten. Dat geldt zowel in skateparken als ook buiten in de openbare ruimte. Jongeren en kinderen onder de 18 jaar zijn uitgezonderd van groepjes van 4.

 

Topsport

Onder strikte voorwaarden mogen de topsporters uit de Olympische focusgroep hun topsportprogramma blijven sporten, maar alleen onder het met de CTO’s afgestemde protocol.

 

Skateparken en skateboardscholen
Indoor skateparken mogen nog steeds open blijven en skateboardscholen kunnen nog steeds hun lessen blijven geven. Hierbij dienen de richtlijnen die zijn opgesteld in het Protocool Indoor Activiteiten Skateparken nageleefd te worden. Voor alle activiteiten door de georganiseerd skateboardsportaanbod geldt:

 • Alle horeca in skateparken zijn sinds 29 september gesloten.
 • Publiek is niet meer bij skateboardwedstrijden, skatelassen en reguliere openingsuren van skateparken toegestaan. Dus ook geen ouders.
 • Voor skateparken geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Trainers/begeleiders tellen binnen mee bij het totale aantal van 30 personen. Jongeren en kinderen onder de 18 jaar zijn uitgezonderd van het maximum van 30 personen.
 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen skaten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen. En voor skaters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen.
 • Skateboard coaches/leraren/trainers worden niet aangemerkt als contactberoep.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Tijdens het skaten hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.
 • Skaters kunnen tijdens skateboardles of skaten in skatepark worden geweigerd of naar huis worden gestuurd, bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak
 • Volg het meest recente portprotocol verantwoord sporten nocnsf.nl/corona.
 • Volg specifiek skateboardprotocol voor:
  • Protocol skateboardles
  • Protocol indoor activiteiten skateparken
  • Protocol topsport skateboarden
 • Neem contact op met uw gemeente en meld uw activiteit aan.
 • Stel een corona coördinator als verantwoordelijke aan.
 • Heeft u vragen, neem contact op met info@skateboardfederatie.nl ovv Corona.

 

Het actuele advies aan skateparken en -scholen in deze veiligheidsregio’s is op dit moment:

 • Stel voor het skatepark een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente.
 • Stel tevens een corona coördinator (herkenbaar) aan en zorg ervoor dat hij/zijn  aanwezig is in het skatepark. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden.)
 • ‘Better safe than sorry’: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 30 personen aanwezig zijn in je skatepark of op je terrein, om dat bij hen aan te melden of aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden. Onze verwachting is dat je dat op dit moment voor meerdere dagen tegelijk kunt melden.

 

 

SFN Skateparken Crisisteam

Het SFN crisisteam bestaat uit: Rinse Staal (Pier 15), Thomas van Bemmel (Skateland), Igor Sjerps (Skatepark Noord), John Kleverlaan (Sam City), Amy Kolmus (Ladybird Skatepark) en Sven Wouters (SFN). Belangrijke speerpunten hier zijn:

 • Sluit aan want samen bereiken we meer. SFN Lidmaatschap skateparken en scholen voor Coronatarief €10,-. We willen je graag helpen.
 • Er kan les worden gegeven aan groepen. Wat kan en hoe werkt het?

Voor meer informatie: wouters@skateboardfederatie.nl. Skateparken  kunnen zich hieraanmelden voor de SFN-nieuwsbrief, waarin we periodieke updates zullen versturen.

 

Financiële maatregelen

Vanuit de overheid en bankensector zijn er verschillende maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen:

 

Grote solidariteit, ook in de sport

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

 

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

 

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

 

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met SFN en andere sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

Wij wensen iedereen sterkte in deze periode!

 

Namens het bestuur en werkorganisatie,

 

Nynke Lely
Voorzitter SFN